Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Prawomocnie wygrywamy z Bankiem BPH w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

12 kwietnia 2023 r.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu prawomocnie potwierdził, że umowa kredytu denominowanego zawarta przez klienta naszej kancelarii z Bankiem BPH w 2005 r. jest nieważna.
Sąd
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sygnatura
I ACa 2030/22
Sędzia
Wojciech Wójcik
Bank
Bank BPH
zobacz szczegóły

Nieważna umowa ING Banku Śląskiego - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

31 marca 2023 r.
Wygrywamy z ING Bankiem Śląskim - już na pierwszej rozprawie Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z tej umowy.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 774/22
Sędzia
Magdalena Krajewska
Bank
ING Bank Śląski
zobacz szczegóły

Kolejny raz wygrywamy z PKO BP w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

27 marca 2023 r.
Kolejna prawomocna wygrana w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu i kolejny raz przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu.  
Sąd
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sygnatura
I ACa 1613/22
Sędzia
Krzysztof Rudnicki
Bank
PKO BP
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy - umowa z 2008 r. nieważna

21 marca 2023 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy ustala nieważność umowy Multiplan z 2008 r. i zasądza na rzecz naszych klientów wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 372/22
Sędzia
Magdalena Krajewska
Bank
mBank
zobacz szczegóły

Nieważna umowa dawnego Polbanku - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

15 marca 2023 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego dawnego Polbanku i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami procesu.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 612/22
Sędzia
Medard Rataj
Bank
Raiffeisen Bank
zobacz szczegóły

Nieważna umowa PKO BP z 2004 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

28 lutego 2023 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu ustala nieważność umowy kredytowej zawartej przez klientów naszej kancelarii z PKO BP S.A. w 2004 r. i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetami.
Sąd
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Sygnatura
XII C 1377/21
Sędzia
Ziemowit Barański
Bank
PKO BP
zobacz szczegóły

Dwie umowy Kredyt Banku nieważne - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

27 lutego 2023 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że nieważne są dwie umowy kredytowe zawarte przez klienta naszej kancelarii z Kredyt Bankiem S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Sąd Okręgowy zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 717/22
Sędzia
Zbigniew Juszkiewicz
Bank
Santander Bank Polska
zobacz szczegóły

Wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy

21 lutego 2023 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że umowa kredytu denominowanego w CHF „Własny Kąt Hipoteczny”, zawarta z PKO BP w 2009 r., jest nieważna. Na rzecz kredytobiorców sąd zasądził wszystkie dochodzone pozwem kwoty.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 111/21
Sędzia
Magdalena Krajewska
Bank
PKO BP
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z PKO BP w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

31 stycznia 2023 r.
Wyrokiem z 31.01.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił w zasadniczej części apelację banku PKO BP od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 3.08.2022 r. (I C 255/20), potwierdzając tym samym, że umowa kredytowa „Własny Kąt Hipoteczny" z 2006 r. jest nieważna w całości.
Sąd
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sygnatura
I ACa 958/22
Sędzia
Jolanta Solarz
Bank
PKO BP
zobacz szczegóły

Kredyt frankowy Euro Banku - umowa nieważna

28 grudnia 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy potwierdza, że umowa kredytu frankowego dawnego Euro Banku S.A. jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty - 360.824,28 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od wezwania do zapłaty.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 83/22
Sędzia
Medard Rataj
Bank
Bank Millennium
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem - nieważna umowa kredytu indeksowanego z 2007 r.

22 grudnia 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2007 r. z BRE Bankiem S.A. (obecnie mBank) i zasądził na rzecz kredytobiorcy 433.482,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 24.05.2022 r.  
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 374/22
Sędzia
Joanna Tabor-Wytrykowska
Bank
mBank
zobacz szczegóły

Umowa GE Banku Mieszkaniowego nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

14 grudnia 2022 r.
Wyrokiem z 14.12.2022 r. Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytowej GE Banku Mieszkaniowego i zasądził na rzecz klientki kancelarii wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami.  
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 684/22
Sędzia
Zbigniew Juszkiewicz
Bank
Bank BPH
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z Bankiem Millennium!

28 listopada 2022 r.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 28.11.2022 r. oddalił apelację Banku Millennium od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 15.12.2021 r. Wyrok zasądzający na rzecz kredytobiorców ponad 416.000 zł w związku z nieważnością umowy kredytowej jest prawomocny.
Sąd
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sygnatura
I ACa 954/22
Sędzia
Iwona Biedroń
Bank
Bank Millennium
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem - nieważna umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF z 2007 r.

23 listopada 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy w wyroku z 23 listopada 2022 r. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF, zawarta w 2007 r. z BRE Bankiem S.A. - poprzednikiem prawnym strony pozwanej mBank S.A., jest nieważna w całości.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 62/22
Sędzia
Joanna Oszczęda
Bank
mBank
zobacz szczegóły

Umowa pożyczki hipotecznej Dominet Banku nieważna

22 listopada 2022 r.
Wyrokiem z 22.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że umowa pożyczki hipotecznej zawarta z Dominet Bankiem S.A. w 2008 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 345/22
Sędzia
Magdalena Krajewska
Bank
BNP Paribas Bank Polska
zobacz szczegóły

Po raz kolejny wygrywamy z PKO BP - nieważna umowa z 2007 r.

16 listopada 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 16.11.2022 r. ustalił, że umowa kredytowa Własny Kąt Hipoteczny z 2007 r.  zawarta przez kredytobiorców z PKO BP, spłacana od samego początku w CHF, jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 643/21
Sędzia
Dorota Onufrowicz-Miara
Bank
PKO BP
zobacz szczegóły

Umowa PKO BP z 2005 r. nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

15 listopada 2022 r.
Wyrokiem z 15.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej PKO BP z 2005 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 702/21
Sędzia
Janusz Tarnowski
Bank
PKO BP
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem - nieważna umowa „Multiplan” z 2008 r.

20 października 2022 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy „Multiplan” z 2008 r. i zasądził na rzecz klientów kancelarii wszystkie dochodzone pozwem kwoty.
Sąd
Sąd Okręgowy w Warszawie
Sygnatura
XXVIII C 16908/21
Sędzia
Henryk Walczewski
Bank
mBank
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Getin Noble Bank S.A. - umowa nieważna, zasądzone ponad 292.000 zł

30 września 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 30.09.2022 r. ustalił, że umowa kredytowa z 2008 r. zawarta przez kredytobiorców z Getin Bankiem S.A. w Katowicach - DOM Oddziałem w Łodzi jest nieważna w całości, zasądzając jednocześnie wszystkie dochodzone pozwem kwoty z odsetkami.  
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 105/22
Sędzia
Magdalena Krajewska
Bank
Getin Bank
zobacz szczegóły

Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy - umowa GE Money Banku nieważna

20 września 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 20.09.2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2007 r. z GE Money Bankiem S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 611/21
Sędzia
Agata Kawa-Jerka
Bank
Bank BPH
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem na pierwszej rozprawie - umowa nieważna w całości

25 lipca 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa kredytu „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF z 2009 r. jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców 265.025,65 zł wraz z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 399/22
Sędzia
Zbigniew Juszkiewicz
Bank
mBank
zobacz szczegóły

Kredyt indeksowany kursem dolara – umowa nieważna, ponad 410.000 zł na rzecz kredytobiorcy

13 lipca 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 13.07.2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem dolara amerykańskiego (USD) zawarta z BRE Bankiem S.A. w 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientki naszej kancelarii ponad 410.000 zł.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 462/21
Sędzia
Medard Rataj
Bank
mBank
zobacz szczegóły

Nieważna umowa kredytu denominowanego Banku BPH z 2005 r.

12 lipca 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 12.07.2022 r. ustalił, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 648/21
Sędzia
Agata Kawa-Jerka
Bank
Bank BPH
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Bankiem BPH S.A. - umowa kredytu denominowanego nieważna

12 lipca 2022 r.
Po przeprowadzeniu jednej rozprawy Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że umowa kredytu denominowanego zawarta z Bankiem BPH S.A. jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem kwoty.  
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 850/21
Sędzia
Agata Kawa-Jerka
Bank
Bank BPH
zobacz szczegóły

Umowa Getin Banku nieważna + ponad 240.000 zł na rzecz kredytobiorców

8 lipca 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 8.07.2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa zawarta z Getin Bankiem S.A. z 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 557/21
Sędzia
Joanna Tabor-Wytrykowska
Bank
Getin Bank
zobacz szczegóły

Wygrywamy z PKO BP w niespełna 3 miesiące od wniesienia pozwu!!

27 czerwca 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 246/22
Sędzia
Zbigniew Juszkiewicz
Bank
PKO BP
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem - zasądzone ponad 412.000 zł + odsetki!

22 czerwca 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 758/21
Sędzia
Joanna Tabor-Wytrykowska
Bank
mBank
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z Santander Consumer Bankiem we Wrocławiu

9 czerwca 2022 r.
Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.
Sąd
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sygnatura
I ACa 1539/21
Sędzia
Magdalena Cichocka
Bank
Santander Consumer Bank
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Bankiem Millennium w 3 miesiące!

23 maja 2022 r.
Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 152/22
Sędzia
Zbigniew Juszkiewicz
Bank
Bank Millennium
zobacz szczegóły

Kolejny raz wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy

10 maja 2022 r.
Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 274/21
Sędzia
Joanna Tabor-Wytrykowska
Bank
PKO BP
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

22 kwietnia 2022 r.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawarta z Getin Bankiem w 2008 r., jest nieważna w całości.
Sąd
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sygnatura
I ACa 1778/21
Sędzia
Magdalena Cichocka
Bank
Getin Bank
zobacz szczegóły

Prawomocna wygrana – umowa Polbanku nieważna

13 kwietnia 2022 r.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w zasadniczej części oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 9 czerwca 2021 r., przesądzając, że umowa kredytowa zawarta przez klientów kancelarii z dawnym Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank International AG) jest nieważna.
Sąd
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sygnatura
I ACa 1602/21
Sędzia
Jolanta Solarz
Bank
Raiffeisen Bank
zobacz szczegóły

Umowa GE Money Banku nieważna

1 kwietnia 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym ustala przesłankowo nieważność umowy kredytowej GE Money Banku i zasądza na rzecz kredytobiorców ponad 391.000 zł.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 421/21
Sędzia
Zbigniew Juszkiewicz
Bank
Bank BPH
zobacz szczegóły

Wygrywamy z PKO BP – umowa kredytowa nieważna

8 marca 2022 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa kredytowa PKO BP jest nieważna w całości i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 255/20
Sędzia
Agata Kawa-Jerka
Bank
PKO BP
zobacz szczegóły

Umowa kredytowa Banku Millennium nieważna

15 grudnia 2021 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy przesłankowo stwierdza nieważność umowy kredytowej Banku Millennium i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 380/21
Sędzia
Dorota Onufrowicz-Miara
Bank
Bank Millennium
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem

8 października 2021 r.
Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdza nieważność umowy i zasądza dochodzone należności z odsetkami.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 312/20
Sędzia
Adam Mika
Bank
Getin Bank
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Santander Consumer Bankiem

21 września 2021 r.
Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy. Wyrok po 6 miesiącach od wniesienia pozwu.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 210/21
Sędzia
Zbigniew Juszkiewicz
Bank
Santander Consumer Bank
zobacz szczegóły

Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem

31 sierpnia 2021 r.
Wyrokiem z 31 sierpnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał rozstrzygnięcie sądu I instancji stwierdzające nieważność umowy i zasądził na rzecz Klientów kancelarii dodatkowe 15.648,25 zł.
Sąd
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Sygnatura
I ACa 391/21
Sędzia
Marzena Konsek-Bitkowska
Bank
mBank
zobacz szczegóły

Kolejny korzystny wyrok – umowa Polbanku nieważna

9 czerwca 2021 r.
Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdził nieważność umowy Polbanku.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 8/21
Sędzia
Zbigniew Juszkiewicz
Bank
Raiffeisen Bank
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem – umowa kredytowa nieważna

22 marca 2021 r.
Kolejny korzystny dla naszych Klientów wyrok – nieważność umowy stwierdzona w sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym.
Sąd
Sąd Okręgowy w Warszawie
Sygnatura
I C 633/18
Sędzia
Joanna Radzyńska-Głowacka
Bank
mBank
zobacz szczegóły

Prawomocnie wygrywamy z mBankiem

22 października 2020 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił złożoną przez naszą kancelarię apelację i zmienił na korzyść naszego klienta wyrok sądu I instancji. Umowa mBanku jest nieważna.
Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I ACa 709/19
Sędzia
Anna Strączyńska
Bank
mBank
zobacz szczegóły
Analiza umowy kredytowej

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.