Sąd Okręgowy w Legnicy : I ACa 709/19

Prawomocnie wygrywamy z mBankiem

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił złożoną przez naszą kancelarię apelację i zmienił na korzyść naszego klienta wyrok sądu I instancji. Umowa mBanku jest nieważna.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 22 października 2020 r.:

  1. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 czerwca 2019 r. wydany w sprawie I C 1119/17 w ten sposób, że zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 184.527,16 zł za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotu przez powoda na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 254.000 zł;
  2. zmienił wyrok Sądu Okręgowego także w zakresie kosztów postępowania przed sądem I instancji, zasądzając z tego tytułu od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 6.417 zł;
  3. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 5.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I ACa 709/19
Sędzia
Anna Strączyńska
Bank
mBank
Data wniesienia pozwu
19 listopada 2019 r.
Data wyroku
22 października 2020 r.
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
184.528 zł
Żądanie
zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I ACa 709/19 - strona 1
Wyrok w sprawie I ACa 709/19 - strona 2
Analiza umowy kredytowej

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.