Adwokat Głogów // Rozwód

Rozwód? Zobacz, w czym mogę Ci pomóc

Rozwód jest dużym problemem nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale również na płaszczyźnie prawnej. Zwłaszcza, jeśli są małoletnie dzieci i gdy w związku z rozwodem istnieją spory na tym tle. Mogą one dotyczyć sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów drugiego rodzica z dziećmi czy alimentów. Do tego dochodzą również kwestie majątkowe: wspólne mieszkanie, wspólny kredyt, wspólne zobowiązania. Wszystko to wymaga prawnego uregulowania.

Prowadzenie sprawy rozwodowej wymaga nie tylko doskonałej wiedzy prawniczej, ale i ogromnej empatii. Trudno prowadzić tego typu sprawę nie posiadając umiejętności wsłuchania się w problem klienta i pełnego zrozumienia jego sytuacji. Przy prowadzeniu spraw rozwodowych przydaje się również umiejętność wyciszenia negatywnych emocji. Często bowiem towarzyszą one tego rodzaju sprawom i na ogół nie pomagają w podejmowaniu racjonalnych decyzji.

Mając tę świadomość, zdaję sobie sprawę z tego, z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się prowadzenie sprawy o rozwód. Dlatego też w każdej sprawie rozwodowej staram się nie tylko zapewnić klientowi w możliwie najwyższym stopniu poczucie bezpieczeństwa prawnego. Staram się również sprawić, by mój klient poczuł się otoczony opieką. W konsekwencji natomiast – by odzyskał kontrolę nad stresującą sytuacją spowodowaną rozwodem.

Kiedy można wystąpić o rozwód?

Sąd może orzec rozwód wyłącznie wówczas, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Zobacz również:

Pamiętać jednak należy, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód – skutki prawne

Rozwód pociąga za sobą daleko idące skutki prawne.

W wyroku orzekającym rozwód sąd kompleksowo reguluję sytuację prawną małżonków. W związku z tym:

  • Sąd rozstrzyga, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (chyba, że małżonkowie złożą zgodny wniosek, by tego nie orzekać o winie).
  • Sąd wydaje rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków.
  • Regulowana jest kwestia kontaktów rodziców z dzieckiem.
  • W wyroku rozwodowym ustalona zostaje wysokość alimentów na dzieci, czyli kwota, którą należy przekazywać tytułem kosztów utrzymania i wychowania każdego dziecka.
  • Jeśli małżonkowie razem zamieszkują – sąd rozstrzyga o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania.
  • Na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać także podziału majątku, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

Konsekwencją orzeczenia o winie rozkładu pożycia może być również orzeczenie alimentów na rzecz drugiego małżonka. Jest to szczególnie istotna kwestia, albowiem alimenty mogą niekiedy przysługiwać byłemu małżonkowi do końca życia. Jest to dość istotne obciążenie finansowe dla małżonka, który zobowiązany jest to płacenia takich alimentów.

Zobacz również:

Czy potrzebujesz pełnomocnika do sprawy rozwodowej?

W sprawach rozwodowych nie ma przymusu adwokackiego, tzn. że przepisy nie nakładają obowiązku korzystania w tego typu sprawach z pomocy pełnomocnika.

Szeroki zakres kwestii będących przedmiotem rozpoznania w sprawie o rozwód, a także daleko idące i często długotrwałe konsekwencje wyroku rozwodowego sprawiają, że w tego typu sprawach na ogół warto jednak skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Chcesz skorzystać z mojej pomocy w sprawie rozwodowej?
Umów się na spotkanie w kancelarii lub skontaktuj się ze mną mailowo.

Zobacz dane kontaktowe