Adwokat Głogów // Podział majątku

Podział majątku? Zobacz, w czym mogę Ci pomóc

Sprawy o podział majątku to często skomplikowane pod względem prawnym i dowodowym postępowania, których przedmiotem są nierzadko owoce pracy całego życia małżonków.

W sprawach o podział majątku rozstrzygane są m.in. następujące kwestie:

  • jakie przedmioty i prawa majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego i jaka jest ich wartość
  • co stanowi majątek wspólny, a co majątek osobisty małżonków
  • czy udziały małżonków w majątku wspólnym powinny być równe (co jest zasadą), czy też w okolicznościach konkretnej sprawy istnieją przesłanki do żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, z uwzględnieniem stopnia, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku
  • które przedmioty lub prawa majątkowe mają przypaść każdemu z małżonków
  • czy, a jeżeli tak to któremu z małżonków i w jakiej wysokości przysługuje należność z tytułu rozliczenia nakładów uczynionych z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny albo nakładów uczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty drugiego małżonka
  • zasady i terminy wzajemnych rozliczeń, w szczególności – spłat i dopłat.

Wszystkie wymienione wyżej problemy prawne, które mogą wystąpić w sprawie o podział majątku wspólnego, sprawiają że warto w tego typu sprawach skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Zakres pomocy prawnej świadczonej w sprawach o podział majątku obejmuje m.in:

  • pomoc w ustalaniu składników i wartości majątku,
  • pomoc w rozliczeniu wartości poniesionych nakładów, w tym nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków,
  • udział w negocjacjach,
  • prowadzenie postępowań sądowych.

Chcesz skorzystać z mojej pomocy w sprawie o podział majątku?
Umów się na spotkanie w kancelarii lub skontaktuj się ze mną mailowo.

Zobacz dane kontaktowe