Adwokat Głogów // Odszkodowania

Odszkodowanie? Zobaczy w czym mogę Ci pomóc

Prowadzę w szczególności sprawy:

  • o odszkodowania komunikacyjne (przede wszystkim kolizje drogowe),
  • o odszkodowania i zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, w tym o wyłożenie z góry przez zobowiązanego do naprawienia szkody sumy potrzebnej na koszty leczenia,
  • o odszkodowania będące skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

Odszkodowania – na czym polega moja pomoc:

  • sporządzanie propozycji ugodowych,
  • uczestnictwo w negocjacjach zmierzających do ugodowego rozliczenia szkody,
  • inicjowanie postępowań sądowych,
  • zastępstwo procesowe.

Chcesz skorzystać z mojej pomocy w sprawie o odszkodowanie?
Umów się na spotkanie w kancelarii lub skontaktuj się ze mną mailowo.

Zobacz dane kontaktowe