Adwokat Głogów // Kredyty frankowe

Masz kredyt frankowy? Zobacz, w czym mogę Ci pomóc

Prowadzę przeciwko bankom sprawy, których celem jest “odfrankowienie” lub unieważnienie umów kredytowych.

Reprezentuję kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne indeksowane (waloryzowane) kursem CHF oraz kredytobiorców posiadających kredyty denominowane w CHF.

Celem prowadzonych przeciwko bankom spraw jest:

 • unieważnienie całych umów kredytowych (na wyraźne życzenie Klienta)
 • ustalenie bezskuteczności klauzul waloryzacyjnych (co de facto prowadzi do przekształcenia kredytu w kredyt złotówkowy)
 • obniżenie rat kredytów
 • odzyskanie należności z tytułu nadpłaconych rat
 • obniżenie salda kredytu

Zakres pomocy prawnej świadczonej w sprawach dot. kredytów frankowych obejmuje:

 • analizę umowy kredytowej
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do dochodzenia roszczeń
 • wyliczenie należności przysługującej od banku
 • przerwanie biegu przedawnienia
 • przygotowanie pozwu i dalszych pism procesowych
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym

Prowadząc sprawy dotyczące kredytów frankowych w szerokim zakresie odwołuję się do prawa Unii Europejskiej – Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz ukształtowanego na jej tle, bogatego i przede wszystkim korzystnego dla kredytobiorców orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego

W pozwach, które obecnie składam w imieniu klientów w sprawach frankowych, formułuję wnioski o zabezpieczenie powództwa, których celem jest zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania. W przypadku uwzględnienia takiego wniosku przez sąd:

 • wstrzymywany jest obowiązek spłaty rat kredytu przez cały okres trwania postępowania (a zdarza się, że postępowanie w tego typu sprawie trwa kilka lat);
 • bank nie ma prawa wypowiedzieć umowy kredytowej i żądać spłaty całego kredytu z powodu nieregulowania rat.

Kredyt frankowy – od czego zacząć?

Prowadzenie sprawy dotyczącej kredytu frankowego, w dużym skrócie, przebiega wg następującego schematu:

 • analiza umowy kredytowej i regulaminu (dokumenty przesyłasz mi mailem, dokonuję analizy umowy kredytowej i na piśmie przedstawiam wynikające z niej wnioski; analiza jest odpłatna – kosztuje tyle samo co standardowa porada prawna w kancelarii);
 • jeżeli umowa zawiera postanowienia uzasadniające wystąpienie z roszczeniem przeciwko bankowi – wskazuję dokładnie te postanowienia, istniejące możliwości dochodzenia roszczeń, określam wysokość roszczeń oraz koszty prowadzenia sprawy;
 • jeżeli akceptujesz przedstawione warunki prowadzenia sprawy – podpisujemy umowę, a resztą zajmuję się już ja (przygotowuję wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia pozwu w sądzie, składam pozew, sporządzam i składam dalsze pisma procesowe, reprezentuję Cię w sądzie; o wszystkich czynnościach podejmowanych w Twojej sprawie na bieżąco Cię informuję).

Jeśli chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy – wyślij maila na adres: bartosz.preda@mjpadwokaci.pl wpisując w treści maila: “proszę o informację o kosztach analizy umowy kredytowej”.

Chcesz skorzystać z mojej pomocy w sprawie dot. kredytu frankowego?
Umów się na spotkanie w kancelarii lub skontaktuj się ze mną mailowo.

Zobacz dane kontaktowe