Adwokat Głogów / Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe.

Pomoc prawna w sprawach spadkowych.

Sprawy spadkowe: w czym mogę Ci pomóc?

Bartosz Pręda - zdjęcie profilowe

Odejście bliskiej osoby powoduje nie tylko ból i trudną do wypełnienia pustkę, ale i konieczność prawnego uregulowania powstałej w związku z tym sytuacji.

Uporządkowanie spraw spadkowych może być czystą formalnością, niewymagającą nawet angażowania sądu. Z drugiej strony – zdarzają się sytuacje zdecydowanie bardziej skomplikowane, w których dopiero po kilku latach sporów sądowych sprawy spadkowe zostają definitywnie uregulowane.

Spornych kwestii związanych z dziedziczeniem może być naprawdę sporo i mogą się one pojawiać na różnych etapach regulowania spraw spadkowych – tj. zarówno na etapie stwierdzenie nabycia spadku, jak i na etapie działu spadku. Odrębną kategorię spraw stanowią sprawy o zachowek, które w zdecydowanej większości również mają charakter sporny.

Stwierdzenie praw do spadku · częste pytania

Nie ma prawnego obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego po śmierci spadkodawcy.

Na ogół jednak, prędzej czy później, uregulowanie spraw spadkowych spadkowych staje się konieczne. O ile bowiem nabycie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy, to bez przeprowadzenia postępowania spadkowego spadkobierca nie dysponuje formalnym potwierdzeniem, że faktycznie jest spadkobiercą. Jest to o tyle istotne, że spadkobiercą wcale nie musi być członek najbliższej rodziny, albowiem spadkodawca może w testamencie powołać do spadku dowolną osobę.

W sytuacji, gdy nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe i nie zostały stwierdzone prawa do spadku, może pojawić się problem z dysponowaniem niektórymi przedmiotami wchodzącymi w skład spadku. W szczególności chodzi o rzeczy podlegające rejestracji (nieruchomości, pojazdy, udziały w spółce z o.o.).

Stwierdzenie praw do spadku może nastąpić:

  • poprzez przeprowadzenie postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku,
  • przed notariuszem.

W przypadku postępowania sądowego dokumentem stwierdzającym nabycie praw do spadku jest postanowienie kończące postępowanie.

Gdy stwierdzenie praw do spadku następuje przed notariuszem, notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Jest to dokument, który zawiera informację o spadkobiercach danego spadkodawcy i przysługujących im udziałach w spadku, a także o osobach, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Stwierdzenie praw do spadku przed notariuszem ograniczone jest do sytuacji niespornych. Wymaga ponadto stawiennictwa wszystkich potencjalnych spadkobierców testamentowych i ustawowych.

Dział spadku · częste pytania

Zachowek · częste pytania

Rozważasz powierzenie mi swojej sprawy spadkowej?

Sprawdź wolne terminy i umów się na konsultację.