Adwokat Głogów / Podział majątku

Podział majątku.

Pomoc prawna w sprawach o podział majątku wspólnego.

Podział majątku · w czym mogę Ci pomóc?

Bartosz Pręda - zdjęcie profilowe

Sprawy o podział majątku to często skomplikowane pod względem prawnym i dowodowym postępowania, których przedmiotem są nierzadko owoce pracy całego życia małżonków.

W sprawach o podział majątku rozstrzygane są m.in. następujące kwestie:

  • jakie przedmioty i prawa majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego i jaka jest ich wartość
  • co stanowi majątek wspólny, a co majątek osobisty małżonków
  • czy udziały małżonków w majątku wspólnym powinny być równe (co jest zasadą), czy też w okolicznościach konkretnej sprawy istnieją przesłanki do żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, z uwzględnieniem stopnia, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku
  • które przedmioty lub prawa majątkowe mają przypaść każdemu z małżonków
  • czy, a jeżeli tak to któremu z małżonków i w jakiej wysokości przysługuje należność z tytułu rozliczenia nakładów uczynionych z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny albo nakładów uczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty drugiego małżonka
  • zasady i terminy wzajemnych rozliczeń, w szczególności – spłat i dopłat.

Podział majątku: częste pytania

Sąd może orzec rozwód wyłącznie wówczas, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Rozkład pożycia jest zupełny, gdy ustały wszystkie łączące małżonków więzi. Ustać muszą zatem więzi:

  • uczuciowa (duchowa),
  • fizyczna oraz
  • gospodarcza.

Przyjmuje się, że rozkład pożycia jest trwały wtedy, gdy opierając się na doświadczeniu życiowym można przyjąć, że nie nastąpi w przyszłości powrót do wspólnego pożycia małżonków.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Zobacz:

Rozważasz powierzenie mi swojej sprawy o podział majątku?

Skontaktuj się z sekretariatem kancelarii i umów się na konsultację.

Sekretariat kancelarii pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Rozważasz powierzenie mi swojej sprawy o podział majątku?

Sprawdź wolne terminy i umów się na konsultację.